top of page
Privacy policy section on Higher Consciousness Energy website, detailing data protection practices and user privacy. Comprehensive privacy policy information, data security measures, user data protection, confidentiality, and compliance with privacy laws. Website privacy policy, how we protect your information, user data confidentiality.

Privacybeleid

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor eventuele verzending van de nieuwsbrief en, indien gewenst, relevante informatie.

Respect voor privacy wordt gezien als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de fundamenten van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen het ongebreideld verzamelen, verwerken en verspreiden van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande verklaring van de Autoriteit Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor de onafhankelijke naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat persoonsgegevens alleen voor specifieke doeleinden mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om fraude te voorkomen, te bestrijden en aan te pakken.

  • Voor het opstellen en uitvoeren van overeenkomsten tussen jou en ons (bijvoorbeeld abonnementen);

  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld met Nieuwsbrief);

  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor het optimaliseren van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen aan onze website);

Als wij persoonsgegevens verwerken om u te interesseren voor onze producten en diensten, dan kunt u hier te allen tijde kosteloos bezwaar tegen maken. Wij zullen deze verwerking dan direct beëindigen. U dient uw verzoeken en bezwaren te sturen naar: dorit@durgauniverse.com

De inhoud van deze pagina kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je altijd gebruik maakt van onze website met inachtneming van de meest actuele privacyregels.

bottom of page