top of page

Experience the Healing Benefits of Reiki with Dorit at Higher Consciousness Energy

Welcome to Higher Consciousness Energy with Dorit

Are you struggling with health issues or seeking a holistic way to enhance your well-being? Discover the transformative power of Usui Reiki with Dorit, an experienced Usui Reiki Master Teacher. At Higher Consciousness Energy, Dorit offers personalized Reiki healing sessions and initiations, both in-person and at a distance, to help you achieve optimal health and balance.

 

Reiki Healing Benefits

Reiki is a powerful energy healing technique that can help with a wide range of physical and emotional issues. If you suffer from any of the following conditions, Reiki might be the solution you need:

 

Head and Brain Health

 • Headaches and migraines

 • Brain diseases

 • Insomnia and nervous breakdowns

 • Meningitis and cerebral issues

 • Neuralgia, convulsions, and epilepsy

Eye and Ear Health

 • Eye diseases like conjunctivitis, cataracts, and glaucoma

 • Ear diseases including tinnitus and hearing loss

Oral and Dental Health

 • Toothaches

 • Oral cavity issues

 • Tongue diseases and thrush

Digestive Health

 • Stomach and intestinal problems

 • Gastritis, ulcers, and stomach cancer

 • Food poisoning and diarrhea

Liver and Pancreas Health

 • Liver congestion, jaundice, and gallstones

 • Pancreatic issues

Respiratory Health

 • Nasal catarrh and sinusitis

 • Sore throat, bronchitis, and pneumonia

 • Asthma and lung conditions

Cardiovascular Health

 • Heart diseases and palpitations

 • Arteriosclerosis

Urinary and Reproductive Health

 • Kidney problems and cystitis

 • Menstrual pains and menopause symptoms

 • Pregnancy-related issues

Skin and Muscle Health

 • Burns and skin infections

 • Muscle cramps and rheumatism

Nervous System Health

 • Spinal cord issues

 • Neuralgia and palsy

 • Convulsions and epilepsy

General Health Benefits

 • Unconsciousness and shock recovery

 • Hiccups, vomiting, and splinters

 • Pain relief and overall wellness

Book Your Reiki Session with Dorit Today

Take control of your health and well-being with the healing power of Reiki. Dorit offers both in-person initiations and distance Reiki healing sessions, so you can benefit from her expertise no matter where you are. You are welcome to book any Reiki treatment or Distance Reiki Healing – directing life force energy upon request and confirmed time to any location.

 

Contact Dorit Now

Ready to experience the benefits of Usui Reiki? Book your session with Dorit at Higher Consciousness Energy today. You may book these services:

Reiki Initiation and Training

Dorit, as an Usui Reiki Master Teacher, also offers Reiki initiations and training for all levels. Learn the sacred Reiki symbols and techniques, and start your journey as a certified Reiki healer.

Book Your Reiki Initiation with Dorit

Interested in becoming a Reiki practitioner? Contact Dorit to book your in-person Reiki initiation and start your path to healing others.

Certified Reiki Practitioner and Reiki Master / Teacher, Dorit is initiated with all of the Reiki Master Teacher symbols from the Usui Shiki Ryoho original lineage and can pass on Usui Reiki initiations for all levels -  from first to Master/Teacher level.

At Higher Consciousness Energy, Dorit is committed to helping you achieve health and wellness through the transformative power of Reiki. Whether you need healing for a specific condition or want to learn Reiki yourself, Dorit is here to guide you. Book your session today and start your journey towards a healthier, more balanced life.

Reiki wordt uitgesproken als Ray - Key. Ray - een Japans woord betekent universele wijsheid. Sleutel - een Japans woord betekent levenskracht-energie die alles doordringt en alles verbindt.

Reiki-genezing met UNIVERSELE VITALE KRACHTIGE natuurlijke energie. Met de openheid van de ontvanger en de focus van de Reiki-beoefenaar om de levenskracht-energiekanalen aan te boren om de energie in een bepaalde tijd naar de ontvangende kant te sturen, werkt het gewoon.

Gecertificeerd Reiki Practitioner en Reiki Master/Leraar, ik aanschouw alle Reiki Master Teacher-symbolen van de oorspronkelijke lijn van Usui Shiki Ryoho en kan Usui Reiki-initiaties doorgeven voor alle niveaus.
 
U kunt ook uw een-op-een privé Hands-On Reiki-sessie of therapiesessies op afstand - reiki op afstand - boeken van overal ter wereld via deze website, per telefoon +372 55658856 
of neem rechtstreeks contact met mij op via e-mail higherconsciousnessenergy@hotmail.com 

Experience the transformative power of Usui Reiki with Dorit at Higher Consciousness Energy. Personalized Reiki initiations and attunements, private training, and certification for all levels from Reiki Level I to Master Teacher. Benefit from holistic healing, stress reduction, and the ability to channel life-force energy. Empower yourself with the ability to heal and enhance your well-being. Contact Dorit to book your Reiki initiation or healing session today.
Experience hands-on Reiki healing with Dorit at Higher Consciousness Energy. Benefit from the natural method of directing life-force energy to recharge your vital energy meridians and acupuncture points. Enjoy holistic healing, stress reduction, and enhanced well-being during a 1 to 1.5-hour session. Dorit uses traditional Usui Reiki hand positions to ensure a thorough energy healing experience. Book your session today to rejuvenate your body’s energy and achieve balance.

Reiki - een natuurlijke manier om levensenergie te sturen. De behandelaar maakt verbinding met de energiebron en kanaliseert deze energie voor de cliënt.

Reiki stroomt precies daar waar het nodig is en laadt de vitale energiemeridianen en acupunctuurpunten van je lichaam op.

Tijdens de channelingsessie van 1 - 1,5 uur doorloop ik de traditionele handposities op je lichaam.

remote therapy, distance healing, higher consciousness energy, distance reiki healing, online hypnosis, distance cosmoenergy healing, holistic wellbeing, alternative therapy

Reiki op afstand is net zo sterk, zo niet sterker, dan de hands-on Reiki-sessie. Het duurt maximaal Er zijn 15 minuten en minimaal 4-daagse sessies nodig om resultaten te verkrijgen.

Zeker nu tijdens virussen en pandemieën het mogelijk is om op afstand hulp te vragen, waar ook ter wereld.  Reiki werkt als telepathie, je bent niet de enige!

Zorg ervoor dat je voorafgaand aan de sessie contact met me opneemt (higherconsciousnessenergy@hotmail.com) om je foto en adres te sturen en ervoor te zorgen dat de timing van de sessie perfect is voor ons beiden.

Tijdens de sessie is het nodig om:  liggen  sluit je ogen  sta open voor het ontvangen van Reiki-healing  maak je hoofd zoveel mogelijk leeg en BE  wanneer je merkt dat er gedachten opkomen, kom dan gewoon terug bij jezelf  gewoon observeren en getuige zijn,  terwijl ik me tegelijkertijd volledig richt op het sturen van Reiki-energie voor jou! 

Experience hands-on Reiki healing with Dorit at Higher Consciousness Energy. Benefit from the natural method of directing life-force energy to recharge your vital energy meridians and acupuncture points. Enjoy holistic healing, stress reduction, and enhanced well-being during a 1 to 1.5-hour session. Dorit uses traditional Usui Reiki hand positions to ensure a thorough energy healing experience. Book your session today to rejuvenate your body’s energy and achieve balance.

Ik aanschouw de Usui Shiki Ryoho Reiki Master/Leraar symbolen en kan de afstemmingen van deze oude afstamming voor alle niveaus doorgeven zodat je jezelf en/of anderen Reiki kunt gaan geven:

Eerste niveau is hands-on Reiki  Tweede niveau Reiki op afstand -Reiki op afstand naar anderen sturen Kunstniveau -Reiki Master Reiki Master/leraar, die afstemmingen kan doorgeven

Neem rechtstreeks contact met mij op om Reiki I, II, III of Master Initiaties aan te vragen via e-mail higherconsciousnessenergy@hotmail.com

IK LEEF REIKI PRIVÉ (liefst geen groepslessen voor persoonlijk contact en dus meer focus op jou en je leerervaring)

bottom of page